ฝึกการอ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ

การพัฒนาตนเอง คือ แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตน หรือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม ซึ่งมีนิยามความหมายที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนี้

ความหมายที่ 1 การพัฒนาตนคือการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม เหมาะสมกว่าเดิม ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความต้องการ แรงจูงใจ หรือเป้าหมายที่ตนตั้งไว้

ความหมายที่ 2 การพัฒนาตนคือการพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้ตนเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตน

การอ่าน คือ การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านตรงกับเรื่องราวที่ผู้เขียนเขียน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ ความคิดจสกเรื่องราวที่อ่านไปใช้ประโยชน์ได้ การอ่านไม่ใช่แค่ความสามารถในการถอดความหมายของตัวอักษรและการอ่านเนื้อหาได้อย่างคล่องแคล่วในระดับหนึ่งเท่านั้น เป้าหมายของการอ่านคือความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน การสอนการอ่านจึงต้องปลูกฝังทักษะอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่ความเข้าใจผิวเผินหรือเข้าใจตามตัวอักษรเท่านั้น

หลายๆคนประสบปัญหาด้านการอ่าน การอ่านนั้นเป็นกิจกรรมที่ทำได้ยากสำหรับบางคนและต้องใช้เวลา การอ่านเป็นกระบวนการที่สมองรับภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ในหน้าหนังสือสักหน้าหนึ่งและจดจำแบบแผนของอักษรและเข้าใจความหมายของมัน ถ้าเราพัฒนาทักษะการอ่านจนเชี่ยวชาญ เราก็จะได้รับประโยชน์จากทักษะนี้ในอนาคต คุณครูมักจะพูดเสมอไม่ใช่หรือว่า อ่านหนังสือให้มากๆ ”

ทักษะการอ่าน

การจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการอ่านหนังสือสักเล่ม เราต้องอ่านอย่างจริงจังตั้งใจและมีทักษะการอ่าน เวลาอ่านนิยาย เวลาที่เราอ่านหนังสือที่เราชอบ บางทีเราจะหลุดเข้าไปในโลกของนิยาย ทำให้เราเพลินจนไม่รู้ตัว นั่นเพราะว่าเราอ่านหนังสือด้วยความสนุดเพลิดเพลิน เราไม่ต้องคาดหวัง เราจะรู้สึกผ่อนคลายและแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามในการอ่านเลย แต่หลายครั้งที่เราต้องอ่านหนังสือเพราะเราต้องทำความเข้าใจเนื้อหาให้ได้ เช่น ต้องอ่านเพื่อไปสอบ และสำหรับบางคนการอ่านหนังสือมันคือยานอนหลับดีๆ นี่เอง แต่ถ้าเราฝึกฝนการอ่านให้ดี เราก็จะได้รับความรู้หรือแรงบันดาลใจจากหนังสือได้อย่างเต็มที่

การพัฒนาตนเอง การอ่านหนังสือ ให้ได้ดี เราจะต้องตั้งใจและมีสมาธิ ไม่ใช่แค่อ่านเพื่อรับรู้ข้อมูล แต่ต้องเข้าใจคนเขียน ต้องวิเคราะห์ รู้จักสงสัย เพราะมันจะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

ข้อดีของการอ่าน

  • เรียนรู้การฝึกทักษะการอ่าน
  • รู้จักระดับของการอ่าน การอ่านขั้นพื้นฐาน อ่านเพื่อตรวจสอบ อ่านเพื่อวิเคราะห์ และอ่านเพื่อเปรียบเทียบ
  • เวลาอ่านหนังสือ เราจะต้องตั้งใจอ่าน มีสมาธิในการอ่าน จะได้เข้าใจเนื้อหาจากหนังสือ
  • การอ่านเพื่อตรวจสอบ อ่านแบบผ่านๆ เพื่อให้รู้ว่าควรซื้อหนังสือเล่มนั้นหรือไม่
  • การอ่านเพื่อวิเคราะห์ เราต้องอ่านและเข้าใจเนื้อหาให้ละเอียด
  • เราควรวิจารณ์หนังสือด้วยความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่โน้มเอียง ไม่เข้าข้าง เราไม่ควรวิจารณ์หนังสือถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งที่คนเขียนต้องการจะสื่อ
  • การอ่านเพื่อเปรียบเทียบ เป็นการอ่านข้อความบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานหรือบทความที่เราจะเขียน
  • การฝึกทักษะการอ่าน จะช่วยให้เราเข้าใจหนังสือที่มีเนื้อหายากๆ ได้

การอ่านหนังสือสำคัญต่อการพัฒนาตนเองอย่างมาก การอ่านเป็นการสร้างความรู้ที่ง่าย เราสามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลา แค่เรามีความสนใจในเรื่องๆหนึ่ง เราก็สามารถหาความรู้ได้จากการอ่านบทความต่างๆ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข้าห้องสมุดก็สามารถหาอ่านบทความต่างๆที่ให้ความรู้แก่เราได้ง่ายผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ หรือข้อมูลจาก google อ่านมากก็ทำให้เรารู้มาก เหมือนได้เปิดโลกใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ยังไงก็ขอฝากให้เด็กๆ ผู้ใหญ่ หันมาอ่านหนังสือกันนะคะ

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *