การพัฒนาตนเองในเรื่องการแต่งกาย

การพัฒนาตนเอง การแต่งกาย

การพัฒนาตนเอง การแต่งกาย เป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ ในยุคก่อนมนุษย์ต้องการเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อความอบอุ่น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องแต่งกายมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความมีวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการแต่งกายเป็นการบ่งบอกสถานภาพทางสังคม บางอาชีพมีการกำหนดลักษณะการแต่งกาย หรือเรียกว่าเครื่องแบบ

บุคลิกภาพในทางสังคม หมายถึง ภาพของแต่ละบุคคลที่ปรากฏในด้านการแต่งกาย ท่วงทีกริยา

การแสดงออก ที่จะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจทั้งในด้านบวกหรือด้านลบ ผู้ที่ปรากฏกายอย่างดี

ทั้งด้านการแต่งกายและมารยาทสังคมอันดี จะเป็นที่ประทับใจใคร่คบหาษมาคมนิยมชมชื่น

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน เช่น การฝึกท่วงทีกริยาที่ดูดี แต่งกาย

ให้เหมาะสมกับกาละเทศะ การมีมารยาทสังคมที่ดี

การแต่งกาย

การแต่งกายบ่งบอกความพิถีพิถันและเอาใจใส่ตัวเอง ช่วยทำให้คนคนหนึ่งดูดีหรือดูแย่ได้ ทุกครั้งที่เลือกเครื่องแต่งกายหรือ กำลังจะแต่งกาย ให้ต้องคำนึงถึงความสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ แต่งกายให้พอดี อย่าให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจนกลายเป็นน่าเกลียด

การแต่งกายเราควรนึกถึงเรื่องต่างๆดังนี้

      1.การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาละและเทศะ

         การใช้เสื้อผ้ารวมถึงเครื่องประดับตกแต่ง ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า โดยให้เหมาะสมกับกาละคือเหมาะสมกับเวลากลางวัน กลางคืน

         งาน เลี้ยงต่างๆ และเหมาะสมกับเทศะคือเหมาะสมกับสถานที่เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียนโรงภาพยนตร์ เป็นต้น

  1. ความสะอาดเรียบร้อย ควรรักษาความสะอาด ซักรีดให้เรียบร้อยเสมอ เพราะความสะอาด เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงาม และช่วยสร้างความเชื่อถือ ไว้วางใจให้กับตัวเอง
  2. สวมเสื้อผ้าที่พอดีกับร่างกาย ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป
  3. ควรเลือกสีและแบบของเสื้อให้เหมาะสมกับวัย รูปร่าง เพศ สีผิว สีชมพูสดสำหรับคนผิว ขาวสะอาด สีชมพูอมส้มเหมาะกับคนผิวสีการะเกด คนผอมต้องใช้สีอ่อนเย็นตา อย่าเลือกผ้าทีเนื้อเนียนเป็นมัน จะทำให้มองดูผอมมาก ควรเลือกผ้าชนิดเนื้อแข็ง เมื่อตัดเย็บเป็นเนื้อผ้าแล้ว จะมองดูเป็นคนมีเนื้อหนังขึ้น

สำหรับคนอ้วนใช้ผ้าลวดลายดอกพราว เด่น สีสดสวย จะทำให้มองไม่เห็นความอ้วน

ผิวสีคล้ำ ควรเลือกสีชมพู สีเหลือง สีฟ้า ถ้าเป็นดอกก็ควรออกลวดลาย สีเหลือง สีฟ้า สีชมพู

สีส้ม สีเปลือกข้าวโพด ห้ามเด็ดขาด อย่าเลือกใช้สีขรึม ๆ ประเภทออกน้ำตาลแก่ เทาแก่ น้ำเงินแก่ มาสวมเพราะจะทำให้ผิวดำคล้ำ มากขึ้น

ผิวสีขาวจัด ควรเลือกสีผ้าน้ำตาลอ่อน สีเขียวหม่น ๆ สีชมพูอมสีปูน สีเหลืองอมสีส้ม สีส้มอมสีน้ำตาล สีเลือดหมู ควรหลีกเลี่ยงใช้สีอ่อน ชมพู สีเหลืองอ่อน เพราะจำทำให้สีผิวซีดเป็นไก่ต้ม ควรใช้สีขรึม ๆ จะทำให้มองน่าชวนพิศขึ้น

การเลือกสีเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้เด่นสะดุดตา และสีของเสื้อผ้ากลมกลืนกับสีของผิวนั้นเป็นการแสดงออกซึงรสนิยมอันดีงามของผู้สวมใส่ ดังนั้น ก่อนที่คุณหญิงจะตกลงใจตัดเสื้อผ้าไว้สวมใส่ จะพิจารณาเทียบดูกับผิวเนื้อของคุณเสียก่อน ถ้าตกลงใจว่าจะใช้สีใด ก็จะกล้าแต่งวางตัวให้เหมาะสมด้วยจะช่วยให้คุณแจ่มใสและเป็นสุขใจสวยงามขึ้น แต่ถ้าจะถือว่าพอใจของคนเสียอย่างก็จงเลือกแต่งตามใจเถิด แต่ไม่พ้น สีที่กล่าวมาหรอก

  1. ควรสวมรองเท้าให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ เช่นรองเท้าแตะให้สวมในบ้าน รองเท้า รัดส้น หรือรองเท้าหุ้มส้น ให้สวมเพื่อออกไปทำงาน หรือสวมออกไปในที่ชุมชนการเลือกเครื่องแต่งกายโดยทั่วไป การเลือกเครื่องแต่งกายทั้งชายและหญิง ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับมากเกินไป

Post navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *